Doświadczenie

Posiadam doświadczenie w tłumaczeniu:

– szkoleń z procesów technologicznych, kontroli jakości, zarządzania produkcją (TPM, planowanie produkcji, Lean Management, Continuous Improvement…);

– negocjacji zakupowych i spotkań z dostawcami (liczne wizyty u dostawców w Chinach oraz spotkania w fabrykach w Polsce);

– spotkań sprzedażowych (realizacja budżetu sprzedażowego, pozycjonowanie produktu, strategia rozwoju);

– polskich procedur imigracyjnych (wypełnianie dokumentów w sprawach o zmianę statusu obcokrajowca w RP, tłumaczenia podczas przesłuchań imigracyjnych);

– spraw w związku z naruszeniem przepisów Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– spotkań formalnych z udziałem urzędników państwowych Polski i Chin.